Pohjavedet normaalia alempana

Syyskuun niukkojen sateiden myötä sekä vesistöjen pinnat että pohjavedet ovat monin paikoin ajankohdan keskiarvoa alempana.
Suurin ero syyskuun tavanomaiseen vesitilanteeseen verrattuna on Lapissa, jossa kuukauden sadanta jäi alle puoleen keskimääräisestä.
Pohjaveden pinnat ovat maan pohjoisosassa selvästi tavanomaista alempana.
 –Syksyn jatkuessa vähäsateisena on mahdollista, ettei pohjavesivarasto ehdi täydentyä pohjoisessa ennen talvea, arvioi hydrogeologi Mirjam Orvomaa Suomen ympäristökeskuksesta.
Syyskuun lopun sateet ovat pääasiassa imeytyneet kuivaan maaperään eivätkä ole nostaneet merkittävästi jokien virtaamia.
Koska seuraavalle viikolle ei ole ennustettu kuin vähäisiä tai kohtalaisia sateita, pysyvät virtaamat lokakuun alussa edelleen pieninä.
Erityisesti Lounais-Suomessa maa on yhä vähäsateisen kesän jäljiltä kuivaa ja maankosteuden vaje on jopa yli 100 millimetriä. Jos loppusyksystä ja alkutalvesta ei saada runsaita sateita, saattavat pohjavedet Lounais-Suomessa jäädä koko talveksi selvästi keskimääräistä alemmas.