Pohjavesiä turvataan Porin prikaatin ampumaradalla

Puolustusvoimien ampumaratojen perusparannushanke etenee suunnitellusti Säkylässä. Ampumakatosten äänieristystyö valmistui tammikuussa, ja pohjavesien suojaamiseen tähtäävä urakka alkoi viikko sitten maanantaina. Urakan pitäisi valmistua ennen joulua.

Pohjaveden suojaamiseksi ratojen taustavallit ja betoniset taulurakenteet poistetaan ja uudelleen rakennettujen taustavallien ja taulurakenteiden pohjalle asennetaan tiivis asfalttikerros estämään lyijyn kulkeutuminen pohjaveteen. Samassa yhteydessä suojavallit tarkastetaan ja korjataan nykymääräysten mukaiseen korkeuteen ja jyrkkyyteen.

Työ näkyy lisääntyneenä raskaan kaluston liikenteenä Huovinrinteen ampumaradantiellä. Pilaantunut maa-aines siirretään ampumavallista kuorma-autoon ja viedään Forssaan Suomen erityisjäte OY:n käsiteltäväksi. Kannaspolun kentälle viedään vain murskattu betonirae odottamaan jatkotoimenpiteitä. Saastunut maa-aines lajitellaan, jonka perusteella osa voidaan käyttää kaatopaikan täytemaana, ja kaikista saastunein maa-aines siirretään prosessoitavaksi.