Pohjavesien suojaus tehostuu Huovinrinteellä

Huovinrinteen ampumaratojen pohjavesien suojaustyöt aloitettiin kuun alussa, kun taas viime syksynä aloitetut melunsuojaustyöt ovat lähes valmiit.

– Kyseessä on vuonna 2011 alkanut pääesikunnan logistiikkaosaston valtakunnallinen hanke, jossa on kartoitettu kaikki puolustusvoimien ampumaradat, sanoo Porin Prikaatin ympäristöpäällikkö, kapteeni Jari Ruski.

Säkylässä päädyttiin kehittämään eli perusparantamaan, koska käyttövolyymit ovat isoja ja pohjavesialueella ympäristöriski on suuri.

Radat ovat olleet käytössä 1960-luvulta, ja tällä hetkellä vuosittaisten laukausten määrä on kaikkineen noin 800 000.

– Avaamme kuusi kahdeksasta ampumaradasta ja teemme suojaustoimenpiteet. Kahdessa ampumaradassa puolustusvoimat ei ole käyttäjä, mutta odotamme ELY-keskukselta vastausta niistä.

Asvalttia alle

Ratojen taustavallit avataan ja pilaantuneet maa-ainekset kuljetetaan Forssaan. Kentällä maamassoja tutkitaan alustavasti poliisin tutkaa muistuttavalla laitteella.

Seulonta ja jatkokäsittely tapahtuu Forssassa, jonne lähtee kaikkiaan maa-ainesta Säkylästä noin 10 000 kuutiometriä, kertoo maanrakennusvalvoja Jarno Lähdeviita Ramboll Finland Oy:stä.

– Tämä on vähän kuin vanhan talon remontointi, mutta toistaiseksi ei ole juuri tullut yllätyksiä.

Uudelleen rakennettujen taustavallien ja taulurakenteiden pohjalle tulee tiivis asvalttikerros, joka estää lyijyn kulkeutumisen pohjaveteen.

– Lisäksi tulee vedenkeräysjärjestelmä, joka ohjaa veden pois pohjavesialueelta sekä uusi tiivis pinta-aines, joka pysäyttää luodit ja pitää vallin muodossaan.

Kilpailu epäselvää

Perusparannus ajoitettiin siten, että radoilla on mahdollisimman vähän käyttöä. Valmista tulee jouluun mennessä, jotta tammikuun saapumiserä pääsee tositoimiin.

Työ lisää liikennemääriä Huovinrinteellä, kun kymmenen kuorma-autoa kuljettaa maa-ainesta pois.

Myös näyttösuojat puretaan pois, mikä tietää haasteita siviilien kilpailutoiminnalle. Myös varusmiesten SM-kisojen sääntöjä täytyy jollain lailla muuttaa.

– Taulut täytyy tämän jälkeen käydä fyysisesti nostamassa ja laskemassa kisoissa, Ruski tarkentaa.

Katoksiin on laitettu viisi senttiä villaa seiniin sekä teräsverkot, mikä vähentää kaikumista.

Kaikkinensa perusparannus maksaa toista miljoonaa euroa, kertoo Ruski. Jatkossa kuuden valmiin radan taustavallin pintaa aiotaan jollain aikavälillä seuloa.