Pohjavesitutkimukset alkavat Köyliön Ristolassa

Köyliön Ristolassa aloitetaan pohjavesitutkimukset Koomankangas-Ilmiinjärven pohjavesialueen eteläosassa. Tutkimuksen tavoitteena on saada tarkempaa tietoa pohjavesimuodostuman rakenteesta ja pohjavesiolosuhteista sekä selvittää alueen käyttökelpoisuus yhdyskuntien vedenottoon.

Alueella on tarkoitus tehdä maatutkaluotauksia, maaperäkairauksia sekä asentaa pohjaveden havaintoputkia. Tutkimuksen toteuttavat Varsinais-Suomen ELY-keskus yhteistyössä Euran kunnan, Kokemäen Vesihuolto Oy:n, Köyliön kunnan, Laitilan kaupungin ja Rauman Veden kanssa.