Pohjoisen koulun vesihuoltotyöt sulkevat Hirvitien pohjoisen liittymän Raumalla

Hirvitie suljetaan Pohjoiskehän päästä noin neljäksi kuukaudeksi.

Rauman kaupungin katutoimi aloittaa Pohjoisen koulun vesihuoltotöiden rakentamistyöt keskiviikkona.

Koululle rakennetaan viemäri- ja vesijohtoliittymät ja uusi jätevesipumppaamo.

Kaivutöitä tehdään koulun tontin ja Naalitien välisellä osuudella noin 230 metrin matkalla.

Rakentaminen sulkee Hirvitien välillä Pohjoiskehän kiertoliittymä – Naalitie keskiviikosta lähtien.

Katuosuus on suljettuna noin 4 kuukautta.

Myyräpolulla kevytliikenne on sallittua, mutta Hirvitielle kääntyminen molempiin suuntiin on kiellettyä.

Myyräpolku - Pohjoiskehän kiertoliittymä saa töiden edetessä uuden pyörätien.