Pohjoiskehän koulutapaturman selvitystyöryhmä käynnisti kehittämisohjelman

Kokeneet onnettomuustutkijat Pertti Granqvist ja Antti Nenonen aloittivat työnsä 6.3. onnettomuuspaikkatutkinnalla ja kuulemalla koulun henkilökuntaa ja selvitystyöryhmää. Kuva: arkisto/ Pekka Lehmuskallio

Pohjoiskehän koululla helmikuussa sattunutta oppilaan tapaturmaa tutkinut selvitystyöryhmä on saanut työnsä päätökseen ja esittää kehittämisohjelman toteuttamista. Työryhmän esitys perustuu kokeneiden ulkopuolisten onnettomuustutkijoiden tutkintaselostuksessa esille nostamiin turvallisuussuosituksiin.

Uutena työkaluna työryhmä haluaa ottaa käyttöön turvallisuuskatselmuksen kalustehankintojen yhteydessä.

Turvallisuussuositusten pohjalta nousi esille kaksitoista kehittämistarvetta, joilla turvallisuutta voidaan entisestään lisätä, tapaturmia ja vaaratilanteita ehkäistä ja riskienhallintaa parantaa.

Kehitettävät asiat koskevat tilojen käyttöä, kalusteiden tilauskäytäntöjä, rakennuttamisen ja kalustamisen aikatauluja, dokumentointia ja tiedonkulkua sekä vastuunjakoa. Parannettavaa löytyy esimerkiksi toimintaprosesseista, ohjeistuksista ja tiedonkulusta.

Selvitystyöryhmä on 27.5.2020 luovuttanut tekemänsä selvityksen ja päivittyvän kehittämisohjelman työryhmän nimenneelle vs. kaupunginjohtaja Tomi Suvannolle.