Jäteveden putkirikko saatiin nopeasti korjattua

Euran Kauttualta tulevassa teollisuuslinjan siirtoviemärissä havaittiin vuoto maanantaiaamuna. Vuodon korjaus onnistui hyvin ja nopealla aikataululla. Pumppaus JVP:lle käynnistettiin kello 13.00. Paperitehtaan prosessivedet käsitellään taas normaaliin tapaan JVP:llä.

Paperitehdas käsitteli korjauksen ajan prosessivetensä omalla puhdistamollaan ja ne johdetaan Eurajokeen tehtaan purkupisteessä.

Poikkeustilanne lisäsi  Eurajoen sameutta ja hapenkulutusta.