Poliisi epäilee sosiaaliviraston työntekijöitä virkavelvollisuuden rikkomisesta

Helsingin poliisi on saanut valmiiksi sosiaaliviranomaisten toimintaa koskevan esitutkinnan, joka liittyy toukokuussa 2012 kuolleen 8 -vuotiaan helsinkiläistytön asiakkuuteen ja asioiden hoitoon silloisessa Helsingin kaupungin sosiaalivirastossa. Esitutkinnan perusteella poliisi epäilee kolmea sosiaaliviraston työntekijää virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Asia on saatettu syyteharkintaan Helsingin syyttäjänvirastoon. Syyteharkinnan asiassa tekee kihlakunnansyyttäjä Tuire Tamminiemi.