Poliisi valvoo hirvenmetsästystä

Arkistokuva: Esa Urhonen

Poliisi tiedottaa valvovansa hirvieläinten metsästystä tehostetusti 7.–29.10. yhteistyössä muiden erävalvontaviranomaisten kanssa.

Luken tilastojen mukaan viime vuonna hirvenmetsästykseen osallistui viime vuonna noin 116 000 metsästäjää, ja saalis oli 37 055 hirvieläintä.

Hirvieläinten metsästys on muuta riistaa tarkemmin säädeltyä, koska järeiden aseiden, patruunoiden ja luotien käyttö vaatii turvallisuusnäkökohtien erityistä huomioimista. Poliisi valvookin paitsi metsästysmenetelmiä, myös turvallisuusseikkoja, kuten metsästäjien kykyä toimia aseen kanssa ja noudattaa turvallisuusmääräyksiä.

Poliisilaitokset suunnittelevat yhdessä muiden viranomaisten kanssa teemavalvonnan tarkemmat ajankohdat alueellisesti lokakuun ajalla, ja poliisilaitokset tiedottavat alueellisesta valvonnasta ja sen tuloksista oman aikataulunsa mukaisesti.