Poliisi: Yritys perustettiin rikosten tekemistä varten

Rauman rikospoliisi on saanut valmiiksi laajan, pääosin petosrikoksista koostuvan esitutkinnan. Tutkinta käynnistyi vuoden 2014 alkupuolella, kun kävi ilmi että raumalaiselle yritykselle oli hankittu runsaasti erilaista omaisuutta ja palveluita sekä otettu luottoja. Näin hankittua omaisuutta oli jätetty järjestelmällisesti maksamatta.


Yrityksen taustalla olivat vuosina 1980 ja 1991 syntyneet miehet, joista toisen nimiin kyseinen yritys oli perustettu. Poliisin näkemyksen mukaan yritys oli perustettu ainoastaan näiden rikosten tekemistä varten.


Yrityksellä ei ollut käytännössä mitään toimintaa, vaikka sillä oli näennäiset toimitilat Marttilassa.


Poliisi takavarikoi tutkinnan alkuvaiheessa yrityksen toimitiloista petoksella hankittuja työkoneita ja laitteita, joita saatiin palautettua asianomistajille. Suurimmat vahingot miehet aiheuttivat teleoperaattoreille, joilta hankittiin tilaussopimuksin runsaasti matkapuhelimia ja tietokoneita. Niitä oli myyty eri puolille Suomea. Esitutkinnassa kyettiin selvittämään näiden laitteiden ostajia, ja heidän osaltaan on tutkinnassa ollut lukuisia kätkemisrikoksia.


Nyt valmistuneessa esitutkinnassa on selvitetty lähes 70 eri rikosta.


Esitutkinta siirtyy nyt syyteharkintaan, ja asiaa käsitellään aikanaan Satakunnan käräjäoikeudessa.