Poliisille ilmoitettujen rikosten määrä on laskenut

Poliisille tämän vuoden tammi-syyskuun aikana ilmoitettujen kaikkien rikosten määrä oli yli kahdeksan prosenttia pienempi kuin viime vuonna samaan aikaan. Poliisille ilmoitettiin kuluvan vuoden tammi-syyskuussa yhteensä runsaat 600 000 rikosta.

Väkivaltarikollisuus väheni prosentuaalisesti eniten. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna eniten vähenivät yleisellä paikalla tapahtuneet pahoinpitelyrikokset. Myös yksityisellä paikalla tapahtuneet pahoinpitelyt vähenivät. Vuoteen 2013 verrattuna törkeiden pahoinpitelyiden määrä laski 7,9 prosenttia, mutta taas henkirikosten määrä yrityksineen nousi 31,1 prosenttia.

Poliisiylijohtaja Mikko Paatero on tältä osin tyytyväinen tilanteeseen.

– Poliisi on viime vuosien aikana osallistunut aktiivisesti ennaltaehkäisevään moniviranomaisyhteistyöhön ja sen kehittämiseen viranomaisten sekä eri järjestöjen kanssa, millä voi olla ainakin osaltaan merkitystä yksityisillä paikoilla tapahtuneiden pahoinpitelyiden sekä poliisin tietoon tulleen lähisuhde- ja perheväkivallan vähenemiselle, Paatero sanoo.

Poliisille tuli tammi-syyskuussa 2014 noin 800 000 hälytystehtävää. Edellisvuoden samaan aikaan verrattuna määrä nousi 38 000 tehtävällä, mikä vastaa noin viittä prosenttia.

Ryöstöjen määrä on kasvanut 16,1 prosenttia tämän vuoden tammi-syyskuun aikana verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Lukumääräisesti ryöstörikosten määrä kasvoi vajaalla 200 kappaleella.

Kasvussa ovat myös asunto- ja mökkimurrot, joita tehtailevien ulkomaalaisten liikkuvien rikollisryhmien määrä on lisääntynyt. Myös kotimaisten tekijöiden määrä on lisääntynyt. Asuntoihin kohdistuvien rikosten tekeminen on entistä ammattimaisempaa ja suunnitelmallisempaa.