Poliisin rakennemuutosnäkyy vain vähän Satakunnassa

Poliisin hallintorakenneuudistusta valmistelevan työryhmän puheenjohtaja Kauko Aaltomaan ehdotus poliisin palveluverkostosta tavoitti Satakunnan poliisilaitoksen johdon kesken johtoryhmän kokouksen.

Poliisipäällikkö Timo Vuola on ehdotukseen pääosin tyytyväinen. Esitetyt muutokset ovat pieniä eivätkä merkitse rakenteellista muutosta palveluverkostoon. Nykyiset toimipisteet esitetään nykymuotoisina myös säilytettäviksi.

Lue lisää lauantain Länsi-Suomesta