Poliisin suojatievalvonnan karu tulos: säännöt hukassa!

Poliisin valtakunnallinen suojatievalvonta alkuviikolla paljasti puutteita suojatiesääntöjen noudattamisessa.

– Suojatiesääntöjen rikkomuksista kirjattiin yli 300 kappaletta pääosin autoilijoille, mutta myös jalankulkijoille, poliisitarkastaja Pasi Kemppainen Poliisihallituksesta sanoo.

Lisäksi valvonnan yhteydessä tavattiin 13 rattijuoppoa, kirjattiin 48 punaista liikennevaloa päin ajamista, 117 niin sanottua kännykkärikkomusta sekä 110 turvalaitteen laiminlyöntirikkomusta.

Autoilijoille kirjattiin räikeimmästä suojatiesäännön rikkomisesta, suojatien eteen pysähtyneen ajoneuvon ohittamisesta pysähtymättä, yhteensä 120 seuraamusta. Lisäksi kirjattiin 121 seuraamusta tilanteissa, joissa autoilija ei ollut antanut esteetöntä kulkua suojatiellä olevalle tai sinne astumassa olevalle jalankulkijalle.

Jalankulkijoille puolestaan kirjattiin 98 seuraamusta joko varomattomasta suojatielle tai ajoradalle astumisesta sekä suojatien käyttämättä jättämisestä. Sääntöjen mukaan jalankulkijan tulee noudattaa sitä varovaisuutta, jota lähestyvän ajoneuvon etäisyys ja nopeus edellyttävät sekä ylitettävä ajorata yleensä suojatietä käyttäen.

– Tulosten valossa näyttää siltä, että kaikki tienkäyttäjät eivät täysin ymmärrä liikenteen olevan yhteispeliä, Kemppainen toteaa.

Suojatiekäyttäytyminen on nostettu yhdeksi painopistealueeksi valtioneuvoston periaatepäätöksessä tieliikenteen turvallisuudesta. Poliisin valvonnalla ja sidosryhmien kampanjoinnilla pyritään vaikuttamaan tienkäyttäjien asenteiden muuttamiseen.

– Valitettavasti valvonnan tulokset osoittavat, että tällä osa-alueella on edelleen paljon tekemistä, Kemppainen sanoo.