Poliisin susilinjan on oltava yhtenäinen

Vaikka susi kävisi ihmisen kimppuun, asiaa käsiteltäisiin yksittäistapauksena, sanoo sisäministeriön poliisitarkastaja Seppo Sivula.

Äärimmäinen tapaus aiheuttaisi todennäköisesti poliittisen myrskyn. Tapaus ei kuitenkaan sellaisenaan muuttaisi esimerkiksi linjaa, jolla poliisi määrää suurpedon lopetettavaksi.

Poliisilain 25. pykälän mahdollistamaa eläimen lopetusmääräystä käytetään silloin, kun kyseessä on akuutti vaara. Sivula painottaa, että viranomaisten pitää noudattaa kulloinkin voimassa olevaa lakia.

Valtion organisaatiot pohtivat suurpetotilannetta säännöllisestii, ja myös oikeuskansleri on linjannut asiaa. Poliisihallitus ohjeistaa poliisilaitoksia, jotta lain tulkinta myös pysyisi yhtenäisenä eri puolilla maata.

– Vakavakaan yksittäistapaus ei saa aiheuttaa sitä, että lakien tulkinnat yhtäkkiä muuttuvat, Sivula sanoo. – On pidettävä pää kylmänä ja mietittävä rauhassa, aiheuttaako tapaus muutoksia tulkintoihin tai jopa itse lainsäädäntöön.   Lue lisää perjantain Länsi-Suomesta.