Pönttöbongauksessa seurattiin lähes 30 000 linnunpöntön elämää

Pikkuvarpusen pönttö. Kuva: Ari Ahlfors

BirdLife Suomen Pönttöbongaus-tapahtuman alustavien tulosten mukaan pöntöissä pesii tänä vuonna hieman keskimääräistä vuotta enemmän lintuja ja pesinnät ovat aavistuksen myöhässä.

Alustavat tulokset perustuvat noin 3 300 paikan ja 29 000 pöntön havaintoihin. Pesintä todettiin yli 53 prosentissa linnunpöntöistä.

Yleisimmän pönttöbongauksessa havaittavan pesijän, kirjosiepon, määrät pysyivät edellisen vuoden tasolla. Kirjosieppo havaittiin nyt 75 prosentilla tarkkailupaikoista ja sen pesintä todettiin lähes joka viidennessä tarkkailluista pöntöistä.

Sini- ja talitiaisen pesintöjä havaittiin aavistuksen viime vuotta vähemmän, ja myös suuresti runsastuneen pikkuvarpusen pesintöjen määrä väheni hieman.

Varhaisten pesijöiden, kuten kottaraisen sekä sini- ja talitiaisen, pesinnät vaikuttivat olevan hieman myöhässä, mikä näkyy alustavissa tuloksissa esimerkiksi pesästä lähteneiden poikueiden tavallista pienempänä osuutena. Huhti-toukokuun vaihteeseen osunut tavallista kylmempi sääjakso lienee saanut linnut lykkäämään pesinnän aloitusta.

Pönttöbongauksen tavoitteena on kerätä tietoa pönttölintujen pesinnästä ja kannanmuutoksista sekä lisätä kiinnostusta lähiympäristön lintujen seurantaan. Tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2013.

Pönttöbongaushavaintoja viime viikonlopulta voi ilmoittaa sunnuntaihin 13. päivä saakka tapahtuman verkkosivuilla www.ponttobongaus.fi tai postikortilla. Osallistujien kesken arvotaan palkintoja. Tapahtuman tulossivuilla voi tarkastella lajikohtaisesti, missä pönttöpesintöjä on havaittu ja missä vaiheessa eri lajien pesinnät nyt ovat eri puolilla Suomea.