Pori on mukana kiertotalouden edistämishankkeessa

Euroopan komissio on myöntänyt Suomelle lähes 12 miljoonaa euroa kiertotalouden edistämiseen.

LIFE-ohjelmaan kuuluva CIRCWASTE-hanke edistää kiertotaloutta käytännön toimenpitein rakentamisessa, maataloudessa, teollisuudessa ja kotitalouksissa. Hankkeessa toteutetaan vuosina 2016 - 2023 yli kaksikymmentä osahanketta.

Hanketta johtaa ja koordinoi Suomen ympäristökeskus, jonka lisäksi hankkeessa on mukana yli 20 kumppania. Satakunnasta mukana ovat vuosina 2016–2021 Porin kaupunki ja osatoteuttajana elinkeinoyhtiö Prizztech Oy, joiden yhteenlaskettu budjettiosuus on lähes 1,4 miljoona euroa, josta EU-tuen osuus on 60 prosenttia.

Porin kaupungin ympäristövirasto toteuttaa kaksi osahanketta, joista toisessa alueelle perustetaan kiertotalouteen perehtynyt asiantuntija- ja neuvontaverkosto jo olemassa olevista asiantuntijatahoista sekä toisessa keskitytään resurssitehokkaaseen rakentamiseen.

- Tarkoituksena on kehittää uusia menetelmiä rakennusten rakentamiseen, korjaukseen ja purkamiseen, jotta rakennusjätteen määrä minimoitaisiin. Hankkeen yhtenä käynnistävänä voimana on Satakunnan ammattikorkeakoulun siirtyminen uudelle kampukselle syksyllä 2017, myös kaupungin organisaatio- ja maakuntauudistukset käynnistävät useamman suuren kiinteistön muutos- ja saneeraustarpeen, sanoo projektipäällikkö Esa Merivalli.

Prizztechin Peittoo Recycling Park -osatoimenpiteen tavoitteena on alueen kehittyminen monikäyttöiseksi teollisuuden sivutuotteiden kierrätyspuistoksi.

Lisää aiheesta

Varsinais-Suomessa aletaan edistää maatilojen biokaasutuotantoa