Porin kaupunginhallitus ei hyväksy sairaanhoitopiirin hallituksen asiakasmaksupäätöstä

Porin kaupunginhallitus haastaa tiedotteessaan Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen päätöksen jättää asiakasmaksut korottamatta.

Hallitus jätti toimeenpanematta yhtymävaltuuston päätöksen asiakasmaksujen korottamisesta. Tämä aiheuttaa Porin kaupungille ensi vuonna lähes miljoonan euron lisäkustannuksen.

Porin kaupunginhallitus edellyttää maanantaisessa kannanotossa, että sairaanhoitopiirin yhtymähallitus ottaa yhtymävaltuuston päätöksen täytäntöönpanon uudelleen käsiteltäväkseen.

Kannanotto on osoitettu Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle ja muille sairaanhoitopiirin jäsenkunnille.

Porin kaupunginhallitus katsoo, että yhtymähallitus on selkeästi rikkonut kuntalain mukaista virantoimitusvelvollisuuttaan.

Mikäli yhtymähallitus ei ota asiaa uudelleen käsiteltäväkseen, kaupunginhallitus evästää kaupunkia sairaanhoitopiirin yhtymävaltuustossa edustavia luottamushenkilöitään siten, että yhtymävaltuuston ylimääräinen kokous kutsutaan koolle käsittelemään asiaa ja siitä mahdollisesti koituvia seurauksia.

Porin kaupunginhallitus toivoo, että muut sairaanhoitopiirin jäsenkunnat yhtyvät sen näkemykseen.