Porin prikaati tyytyväinen KHO:n päätöksiin ympäristölupa-asiassa

Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi viime viikolla ratkaisunsa liittyen Huovinrinteen panssariajoneuvo- ja sinkoammuntapaikan toimintaan. Maavoimien esikunta oli tehnyt valituksen Vaasan hallinto-oikeuden päätöksistä koskien Porin prikaatille myönnettyä ympäristölupaa. 

Porin prikaatin esikuntapäällikkö everstiluutnantti Tommi Haapalan mukaan Porin prikaati on tyytyväinen korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiin. 

Maavoimat piti aluehallintoviraston asettamia rajoituksia ylimitoitettuina ja valitti ensin lupapäätöksistä hallinto-oikeuteen ja hallinto-oikeuden päätöksestä vielä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

– Ensimmäinen ympäristölupapäätös sisälsi rajoituksia, jotka määrittivät muun muassa alueen käyttöä ajallisesti ja melurasituksen säätelyä rakenteellisilla esteillä. Määräykset olivat ylimitoitettuja ja hankaloittivat koulutuksen järjestämistä. Uudet määräykset ovat nyt hyväksyttäviä ja huomioivat nyt koulutukselliset tarpeet, toteaa Haapala.