Porin prikaatista 100 henkilöä harjoitukseen Latviaan

Porin prikaatissa koulutettavat Suomen kansainvälisen valmiusjoukon varusmiehet osallistuvat kesäkuussa kansainväliseen Yhdysvaltojen johtamaan Saber Strike 15 -yhteistoimintaharjoitukseen Latviassa. Kesäkuiseen harjoitukseen osallistuu  yhteensä noin 100 henkilöä, joista 70 on varusmiehiä.

Harjoitukseen osallistuva joukko koostuu Suomen kansainvälisessä valmiusjoukkokoulutuksessa olevista varusmiehistä, heidän kouluttajistaan sekä esikuntahenkilöstöstä.

Harjoituksen tavoitteena on kehittää suomalaisten kykyä toimia vaativassa yhteistoimintaoperaatiossa sekä tuottaa valmiusjoukon varusmiehille heidän koulutusvaiheeseensa soveltuva kokemus kansainvälisestä yhteistoiminnasta.

Harjoitukseen osallistuminen on Puolustusvoimien kansainvälisen toiminnan vuosisuunnitelman mukaista maavoimien harjoitustoimintaa. Saber Strike 15-harjoitus edeltäjineen kuuluu Baltian maissa vuorovuosin järjestettävään harjoitusperheeseen.

Suomi on osallistunut Saber Strike -harjoitukseen myös aiemmin vuosina 2013 ja 2014 sekä aiemmin vastaavanlaisiin harjoituksiin esimerkiksi Norjassa.

Kansainvälinen yhteistyö mahdollistaa puolustusvoimien henkilökunnan, reserviläisten sekä varusmiesten harjaantumisen kriisinhallinnan tehtävissä puolustusvoimien kolmannen päätehtävän mukaisesti. Saber Strike 15 -harjoitukseen osallistuu yhteensä noin 6 000 henkilöä 13 maasta. Harjoituksen päätavoitteena on harjaannuttaa osallistuvia joukkoja toimimaan yhdessä monikansallisessa toimintaympäristössä.