Porin teollisuuspalon ympäristövaikutukset rajuimmat tiistaina

Huntsman P&A Finland Oy:n Porin pigmenttitehtaalla maanantaiaamuna syttyneessä tulipalossa muodostui runsaasti sammutusvesiä, jotka purkautuivat tehtaan jäähdytysvesialtaiden kautta Pihlavanlahteen.

Veden pH on ollut poikkeuksellisen matala, 2,5–3,5, maanantai-illasta alkaen, tiedottaa Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Tuhoutuneilta tehtaan alueilta on sammutusveden joukkoon päätynyt prosessissa olleita happoja, tuotteita ja raaka-aineita.

Vaikutuksia vesistöön on tutkittu Kokemäenjoen suistossa Kolpanlahdella.

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys on ottanut vesinäytteitä maanantaina ja tiistaina neljästä säännölliseen velvoitetarkkailuun kuuluvasta havaintopaikasta ja kahdesta lisäpisteestä.

Näytteet on otettu pintavedestä jään alta ja pohjan läheltä. Alkuviikolla otettujen vesinäytteiden ja kenttämittausten perusteella veden pH-arvot ja sähkönjohtavuus eivät ole poikenneet tavanomaisesta.

Tiistaina titaani-, kromi-, sinkki- ja kuparipitoisuudet olivat kohonneet myös purkupaikan lähellä vesistössä. Pitoisuudet eivät silti olleet suuria ja keskiviikon näytteissä ne eivät enää olleet koholla.

Tänään perjantaina otetaan seuraavat vesinäytteet.

Tehtaan läheisyydestä Kolpanlahdelta on tulipalon jälkeen saatu saaliiksi muutamia vaurioituneita kaloja. Kalanäytteenotolla selvitetään kalastovaikutuksia.