Porin ympäristöjohtaja: Ei rajoituksia Kokemäenjoen käytölle

Porin ympäristöjohtaja Matti Lankiniemi ei näe syytä asettaa rajoituksia Kokemäenjoen veden käytölle.

Lankiniemen näkemys poikkeaa näin esimerkiksi Varsinais-Suomen ely-keskuksen näkemyksestä.

– Jokiveden nikkelipitoisuudet eivät ole nousseet niin korkeiksi, että niistä olisi aiheutunut terveydellistä vaaraa uimareille, Lankiniemi toteaa.

Porin seudun ympäristöterveysviranomainen on hänen mukaansa keskustellut asiasta myös sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Päästön vaikutuksia kuitenkin seurataan edelleen Harjavallassa, Nakkilassa, Ulvilassa ja Porissa.

– Myöhemmin tullaan ottamaan myös pohjasedimenttinäytteitä, joita käytetään hyväksi esimerkiksi arvioitaessa joen ruoppauksiin liittyviä suojaustoimia tai rajoituksia, Lankiniemi toteaa kaupungin tiedotteessa.