Porissa varaudutaan Kokemäenjoen tulvimiseen

Kokemäenjoen vedenkorkeus nousi maanantain ja tiistain välisenä yönä tasolle, jolla jokivesi käy keskimäärin noin kerran kymmenessä vuodessa.

Tulvavettä on tällä hetkellä Krootilantien padon joen puoleisten vapaa-ajan asuntojen pihoilla ja rakennuksien sokkelien ympärillä.

Lisäksi jokivesi on patoa vasten alavirran padoilla, Luotsinmäen padolla ja Länsitien vieressä sijaitsevalla Järviojan reunapadolla. Tilanne aiheuttaa tulvavaaran Länsitien länsipuolella oleville patoalueille sekä Länsitien itäpuolella Hyvelänviikin ja Pormestarinluodon alueille.

– Kaupungin patoturvallisuusorganisaatio jatkaa varautumistaan tasolla 1. Käytännössä tämä tarkoittaa Suomen ympäristökeskuksen vesistöennusteiden sekä sää- ja merivesiennusteiden tehostettua tarkkailua. Patoalueita, joilla vallitsee tulvavaara, tarkkaillaan ja mahdollisiin korjaustoimenpiteisiin on myös varauduttu, kertoo suunnitteluinsinööri Taina Koivisto Porin kaupungilta.

Meriveden korkeus on lähtenyt laskuun ja myös virtaaman odotetaan hieman laskevan sateiden väistyttyä. Kokemäenjoen vedenpinta pysyy kuitenkin todennäköisesti edelleen keskimääräistä korkeammalla, ja loppuviikoksi luvatut sateet sekä mahdolliset merivedenkorkeuden vaihtelut saattavat vaikuttaa tilanteeseen.

Hyydetulvan vaaraa ei ole näkyvissä, sillä sään on ennustettu pysyvän lauhana.