Posiva jätti rakentamislupahakemuksensa

Kuten eilen ennakoitiin, ydinjätteen loppusijoitusyhtiö Posiva Oy jätti tänään loppusijoituslaitosta koskevan rakentamislupahakemuksen työ- ja elinkeinoministeriöön.

Hakemus koskee Olkiluotoon suunniteltua kapselointi- ja loppusijoituslaitosta. Paikalla on nyt Onkalona tunnettu tutkimustila.

Rakentamislupahakemuksessa on tiettävästi tuhansia sivuja. Käsittelyyn liittyy laaja lausuntokierros sekä Säteilyturvakeskuksen turvallisuusarvio. 

Myös tavallisilla kansalaisilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä. Ministeriön mukaan kuulemismenettely käynnistyy alkuvuoden aikana.

Lausunto- ja arviokierros kestää pari vuotta. Luvasta päättävään valtioneuvostoon aineiston arvioidaan saapuvan vuoden 2014 loppupuolella.

Mikäli laitos saa rakentamisluvan, sen käyttöönotto edellyttää vielä erillistä käyttölupaa. Sitä Posiva on ilmoittanut hakevansa vuonna 2018. Käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus voisi alkaa aikaisintaan vuonna 2020.