Posiva: Rakentamislupahakemus etenee turvallisuus edellä

Kaksi vuotta viranomaisten arvioitavana ollut Posivan rakentamislupahakemus käytetyn ydinpolttoaineen kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle on yhtiön nettisivuillaan kertomien ennakkotietojen mukaan päätöstenteon alla lähiaikoina.

– Yksi luvan myöntämisen ehdottomista edellytyksistä on suunnitellun ydinlaitoksen ydin- ja säteilyturvallisuus. Tämän asian arviointi on erityisesti STUKin vastuulla, joten STUKin lausunnolla on ratkaiseva merkitys valtioneuvoston lupakäsittelyn kannalta, johtava asiantuntija Juhani Vira Posivasta sanoo.

Luvan myöntää valtioneuvosto työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) esityksen pohjalta, mutta käytännössä ratkaisevaa luvan saamiselle on Säteilyturvakeskuksen (STUK) lausunnon sisältö. Ydinenergialaki edellyttää, että rakentamislupahakemuksesta pyydetään lausunto ainakin STUKilta ja ympäristöministeriöltä, mutta käytännössä lausuntoja on pyydetty monilta muilta asianosaisilta.

Posivan mukaan STUKin myönteinen lausunto voi sisältää erilaisia vaatimuksia, jotka on täytettävä kapselointi- ja loppusijoituslaitosta rakentaessa. Vaatimuksia voi kohdistua myös käyttölupahakemukseen liitettävän turvallisuusperustelun ja käyttöturvallisuusarvion sisältöön ja laatimistapaan.

– Näin todennäköisesti tulee käymään. STUK on jo viime vuonna pyytänyt Posivalta niin sanottua kehitysohjelmaa. Siinä selostamme, miten aiomme ratkaista vielä jäljellä olevat loppusijoituskonseptiin liittyvät keskeneräisyydet ja osoitamme, että mahdollisesti jäljelle jäävät epävarmuudet eivät uhkaa ratkaisun pitkäaikaisturvallisuutta, Posivan turvallisuuspäällikkö Vesa Ruuska sanoo.

Näillä näkymin STUK tulee tekemään erillisen arvion Posivan valmiudesta aloittaa laitosten toteutus. Vasta tämän perusteella Posiva voi käynnistää luvanvaraisen rakentamistoiminnan. Rakentaminen tulee myös olemaan STUKin tiukassa valvonnassa.