Potilaat mukaan vaarojen ehkäisyyn

Satakunnan sairaanhoitopiirissä on otettu käyttöön potilaiden vaaratapahtumailmoitus. Potilas voi osallistua potilasturvallisuuden edistämiseen. Sairaanhoitopiiri haluaa rohkaista potilasta tai potilaan omaista ilmoittamaan nettilomakkeella vaaratilanteesta.

Potilaiden toivotaan kertovan turvallisuuspuutteista ja huomioistaan hoidollisista epäkohdista hoitohenkilökunnalle. Keskustelu on usein paras ja nopein tapa selvittää asia.

Terveydenhuollon ja kaikkien siinä toimivien ammattilaisten lähtökohtana on, että potilas saa oikeaa hoitoa oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa parhaalla mahdollisella tavalla. Turvallinen ja laadukas hoito on kaikkien yhteinen etu. Potilasturvallisuutta hallitaan ennakoivasti ja oppimalla.

Henkilökuntamme huomioi turvallisuuden kaikessa toiminnassa ja seuraamme potilasturvallisuuden tilaa päivittäin. Kun vaaratapahtumat raportoidaan, niistä voidaan oppia, jotta vastaavaa ei enää sattuisi, todetaan sairaanhoitopiirin tiedotteessa.