Prizztechissä aloitettiin yt-neuvottelut

Elinkeinoyhtiö Prizztech Oy käynnisti torstaina yt- neuvottelut.

Yhtiön tavoitteena on kustannussäästöjen löytäminen taloudellisista ja tuotannollisista syistä. Syynä säästötarpeeseen ovat kuntarahoituksen pieneneminen sekä uuden EU:n rakennerahastokauden rahoituspäätösten pitkittyminen ja hankkeiden toimintavolyymien pieneneminen.

Neuvottelut koskevat koko henkilöstöä ja henkilöstökustannusten säästöjen määräksi on tämän hetken tiedoilla arvioitu 20 henkilötyövuotta. Yhtiön esityksen mukaan tämä toteutetaan irtisanomisin ja lomautuksin.

Yhtiön palveluksessa on 63 työntekijää, joista lomautettuna, opinto- ja muilla työvapailla on tällä hetkellä kahdeksan henkilöä.