Pro Petäjäksen valitus taas nurin

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Pro Petäjäs ry:n ja sen asiakumppanien pyynnön selvityksen hankkimisesta Rauman satamalta koskien Stevedoringin ja UPM-Kymmenen välisen satamasopimuksen sovittua kestoa.

Valittajat vaativat myös satamaa esittämään mahdollisen esisopimuksen sekä muun asiakirjan, johon sopimusehdot on kirjattu.

Korkein hallinto-oikeus piti ennallaan hallinto-oikeuden asiasta antaman ratkaisun.

Prosessi on kestänyt vuosia. Valitus kohdistuu päätöksiin, jotka sataman hallitus teki vuoden 2007 syyskuussa.

Pro Petäjäs ry ja sen asiakumppanit vaativat valituksessaan sekä Turun hallinto-oikeuden ja Rauman sataman hallituksen päätöksiä kumottavaksi kokonaan tai osittain niin, että päätös kumotaan ainakin siltä osin kuin se koskee maanvuokrasopimusten jatkumista 31.12.2024 jälkeen ja maanvuokrasopimusten vapaata siirto-oikeutta.