Puhdistamossa on tehty kaikki mahdollinen

Euran jätevesipuhdistamon ohijuoksutukset ovat ennen kaikkea kunnallisesta viemäriverkostosta tulevien jätevesipiikkien syy, katsoo JVP-Eura Oy. Se on tänään jättänyt ohijuoksutuksia koskevan selvityksen Varsinais-Suomen ely-keskukselle.

Selvityksessä yhtiö huomauttaa, että kunnalla on oikeus pumpata puhdistamolle 45 000 kuutiometriä jätevettä kuukaudessa. Esimerkiksi kuluvana vuonna määrä on kuitenkin vaihdellut 46 000 ja 105 000 kuutiometrin välillä.

Varsinkin nopeat piikit aiheuttavat ongelmia, ja ne johtuvat JVP-Euran mukaan kunnan viemäriverkoston kunnossapidon laiminlyönneistä sekä pumppaamosta.

Puhdistamolla on jouduttu ohijuoksutuksiin aina sateella. Ilman ohitusta koko puhdistusprosessi menisi yhtiön mukaan sekaisin, laitteisto voisi vioittua ja puhdistustulos laskisi pitkäksi aikaa.

- Lyhyellä aikavälillä puhdistamon mahdollisuudet ottaa enemmän jätevettä käsiteltäväksi ovat hyvin rajalliset. Puhdistamossa on tehty jo kaikki mahdollinen, selvityksessä todetaan.

Ohijuoksutukset eivät selvityksen mukaan ole olleet yhtiön hallituksen eivätkä toimitusjohtajan tiedossa, koska laitoksen käyttöpäällikkö ei ole raportoinut niistä. Automaattinen ohijuoksutusten mittari on tarkoitus asentaa laitokselle parin viikon kuluttua.