Puistoteokselle kyllä, kahta muuta lupaa emmitään vielä

Rauman kaupunki on ottanut myönteisen kannan suurehkon kierrätystaideteoksen sijoittamiseen Parpansalin puistoon keskelle kaupunkia.

Tekninen lautakunta päätti, että lupaa hakenut RaumArs ry. voi sijoittaa teoksen puistoon Kanalin puoleiselle syrjälle.

Kolmen taiteilijan yhteisteos on määrä toteuttaa paikalleen vielä tänä syksynä. Ehtona on muun muassa, ettei rakentaminen aiheuta varaa ulkopuolisille eikä taideteos vaikeuta asemakaavan toteuttamista.

Kaksi muuta sijoittamispäätöstä jäivät tekemättä lautakunnalta, koska ne palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

Lisäpohdintaa kaivattiin vielä Lapin Kodiksamin jouluvaloista sekä jalkapalloseura Pallo-Iirot ry:n mainosvalotaulusta.

Lapin Ylisenpään Kylärinki ry. on hakenut lupaa asentaa 15 jouluhimmeliä Mäentaantien varrelle niin, että himmeleille otetaan sähkövirta katuvalaisinten sähköliittymistä.

Palloseuran valotaulussa kyse on maapalan vuokraamisesta Hankkarintien varrelta, jotta seura voi pystyttää led-mainosvalotaulun Äijänsuon urheilualueen kupeeseen.