Puolet Euran jätevesistä päätyi viime vuonna suoraan jokeen

Vähintään 40 prosenttia Euran kunnan viemäriverkoston jätevesistä pääsi viime vuonna puhdistamattomina Eurajokeen ohijuoksutusten vuoksi. Seikka selviää JVP-Eura Oy:n selvityksestä, joka liittyy puhdistamon ympäristölupahakemukseen.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) mukaan todellinen ohijuoksutusten määrä on ollut vielä huomattavasti suurempi. Ohijuoksutetusta jätevedestä poistettiin vain hiekka,

AVI laskee, että orgaanisen aineksen ja ravinteiden kuormitus Eurajokeen on ollut jo vuosien ajan 10-20 kertaa suurempi kuin viranomaisille raportoitu kuormitus