Puolet veroista käytetään sosiaaliturvaan ja eläkkeisiin

Verohallinto keräsi viime vuonna veroja yhteensä 70 360 miljoonaa euroa. Tästä suurin kertymä tuli yksityishenkilöiden tuloverosta, 30 818 miljoonaa euroa.

Yksityishenkilöiden tuloverossa oli kasvua 529 miljoonaa euroa.

Ennakonpidätysten kasvua hidasti viime vuonna käytännön muuttuminen siten, että aiemman kuukausittaisen rajan asemesta ryhdyttiin seuraamaan vuositulorajaa ennakonpidätyksen perusteena. Lisäksi sivutuloverokortti poistui käytöstä.

Arvonlisäverojen kokonaisnettokertymä vuonna 2019 oli 18 951 miljoonaa euroa, missä kasvua edellisvuodesta oli 2,2 prosenttia.

Luvuissa ei ole huomioitu muiden viranomaisten keräämiä veroja. Merkittävin muiden viranomaisten keräämistä veroista on Trafin keräämä ajoneuvovero. Vuonna 2018 Trafi keräsi sitä 1 193 miljoonaa euroa.

Kerätyistä veroista 63,3 prosenttia tilitettiin valtiolle ja 32,8 prosenttia kunnille. Muita veronsaajia ovat seurakunnat 1,3 prosentin ja Kela 2,6 prosentin osuuksilla.

Verojen käyttökohteista päättää eduskunta. Suurin osa eli noin puolet kerätyistä veroista käytetään sosiaaliturvaan sekä takuu- ja kansaneläkkeisiin.

Lisäksi yhteiskunta käyttää terveydenhuoltoon 12 prosenttia veroista, ja koulutuksen osuus on noin kymmenesosa.