Puolustusvoimat harjoittelee Rauman seudulla keskiviikkona

Utin jääkärirykmentti harjoittelee Rauman, Eurajoen ja Lapin välisellä alueella keskiviikkona 30. marraskuuta.

Harjoituksissa käytetään räjähteitä ja harjoitusampumatarvikkeita, joista saattaa aiheutua äänihaittaa ympäristöön. Koulutustapahtumaan liittyy myös Puolustusvoimien helikopterien lentoja.

Harjoittelu tapahtuu kohteissa, joiden käytöstä on sovittu ennakkoon. Harjoituskohteiden läheisyydessä olevilla pienillä tieurilla voidaan joutua rajoittamaan liikkumista lyhytaikaisesti.

Utin jääkärirykmentti on korkean valmiuden joukko-osasto, johon on on keskitetty maavoimien erikoisjoukkotoiminta ja puolustusvoimien helikopteritoiminta.

Utin jääkärirykmentin harjoitustoimintaa koskevat palautteet voi tarvittaessa antaa internetsivuilla olevan sähköisen palautelomakkeen kautta tai puhelimitse:
maavoimat.fi/utin-jaakarirykmentti/yhteystiedot