Puolustusvoimat lähettää kyselyjä sotalaivojen taistelujärjestelmästä

Puolustusvoimien logistiikkalaitos lähettää Laivue 2020:n alusten taistelujärjestelmän hankintaan liittyvän osallistumishakemuspyynnön 12 kotimaiselle ja ulkomaiselle yritykselle. Vastauksia odotetaan helmikuun puoliväliin mennessä.

Keväällä lähetetään valituille toimittajille neuvottelukutsut ja tarjouspyynnöt. Laivue 2020:n alusten taistelujärjestelmä kilpailutetaan kokonaistoimituksena, johon kuuluu järjestelmien integrointi aluksiin. Taistelujärjestelmä koostuu asejärjestelmistä, johtamisjärjestelmistä sekä sensorijärjestelmistä.

Taistelujärjestelmän tarkka kokoonpano selviää suunnittelun edetessä. Pääasejärjestelmiksi on suunniteltu ainakin merimiinoja ja ohjuksia.

Laivojen, neljän jäissä kulkevan korvetin, rakentamisesta Puolustusvoimilla on aiesopimus Rauma Marine Constructionsin kanssa. Puolustusvoimat selvittää vielä RMC:n telakkakapasiteetin, huoltovarmuuden ja sotalaivojen rakentamisen edellytykset.

Myös alusten esisuunnittelu on jo tehty.  Laivue 2020:n alukset suunnitellaan kotimaan puolustuksen tarpeisiin.