Putkirikko haittasi liikennettä Monnankadulla

Korjaustöitä on tarkoitus tehdä yhtämittaisesti, kunnes vika on korjattu. Kuva: Johanna Sydänoja

Raumalla Monnankadulla on sattunut 200 millimetriä halkaisijaltaan olevassa vesijohdossa putkirikko.

Rikkoutunut paikka sijaitsee Monnankadun ja Kukkiskadun risteyksen tuntumassa.

Korjaustyöt on paikalla aloitettu ja työstä aiheutui useita tunteja haittaa liikenteelle. Työn takia pääsy Kukkiskadulta Monnankadulle oli estynyt ja Monnankatua kulkevillekin jouduttiin järjestämään tilapäisjärjestelyjä työmaan ohi.

Rauman Vesi tiedottaa, että vesijohto saatiin korjattua noin kello 16.30. Sen jälkeen kaivanto on täytetty ja putkistoa huuhdeltu.