Puun käyttö lisääntyi Satakunnassa

Metsäteollisuus käytti Satakunnassa viime vuonna puuta 5,3 miljoona kuutiometriä. Määrä on neljänneksi korkein Suomen maakunnista. Puusta 40 prosenttia käytettiin sahoilla ja 60 prosenttia Rauman sellu- ja paperitehtailla. Lisäksi Raumalla käytetään sahoilla syntyvää haketta.

Kuusen osuus puun käytöstä on 55 prosenttia ja männyn 45 prosenttia. Koivulla ei ole alueella juurikaan teollista käyttöä. Kuusen osuus puunkäytöstä nousi edellisvuodesta 5 prosenttiyksikköä.

Teollisuus käytti puuta viisi prosenttia enemmän kuin vuonna 2014, ja käyttömäärät palasivat 2010-luvun alkuvuosien tasolle. Lämpö- ja energialaitokset käyttivät metsistä suoraan tulevaa runkopuuta 0,1 miljoonaa kuutiota sekä pienkiinteistöt 0,3 miljoonaa kuutiota, joten runkopuun kokonaiskäyttö oli 5,7 miljoonaa kuutiota.

Satakunnan metsistä hakattiin runkopuuta teollisuuden käyttöön 1,8 miljoonaa kuutiota, ja yhdessä energiakäytön kanssa hakkuut nousevat 2,2 miljoonaan kuutioon. Myös hakkuut kasvoivat viisi prosenttia edellisvuodesta. Tiedot perustuvat Luonnonvarakeskuksen tilastoihin.

Satakunnan metsäteollisuus sai 35 prosenttia käyttämästään puusta omasta maakunnasta, loppu tuotiin muista maakunnista ja ulkomailta.