Puusto plussalla Lounais-Suomessa

Puuston määrä on lisääntynyt kuusi prosenttia ja kasvu yhdeksän prosenttia neljässä vuodessa Lounais-Suomessa. Tiedot selviävät Metsäntutkimuslaitoksen valtakunnan metsien inventoinnista.

Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa on metsämaata noin miljoona hehtaaria ja puuta on nyt 150 kuutiometriä metsämaan hehtaarilla. Eniten on lisääntynyt hieskoivun ja männyn tilavuus.

Metsämaalla on puuta enemmän soilla kuin kangasmailla, koska suometsiä ei ole juurikaan uudistettu, vaan niistä valtaosa on varttuneita kasvatusmetsiä.

Alle 100-vuotiaat metsät ovat lisääntyneet ja sitä vanhemmat vähentyneet. Metsien uudistaminen on nopeutunut, koska aukeita aloja löytyi selvästi aiempaa vähemmän.

Tukkipuun osuus on säilynyt ennallaan 35 prosentissa, kun taas kuitupuun osuus on lisääntynyt hukkapuun kustannuksella.

Metsien runkopuun kasvu on lisääntynyt eniten männyllä.

Metsäntutkimuslaitoksen arvion mukaan metsistä voitaisiin hakata kestävästi yli viisi miljoonaa kuutiota ainespuuta ja lisäksi 1,5 miljoonaa kuutiota energiapuuta. Toteutuneet hakkuut ovat olleet ainespuulla reilut kolme ja energiapuulla 1,4 miljoonaa kuutiota.