Pyhärannan keskustan paikallisyhdistys otti kantaa tuulivoimakeskusteluun

Pyhärannan keskustan paikallisyhdistys vaatii tarkkojen ennakkoehtojen noudattamista teollisen kokoluokan tuulivoimarakentamisessa tiheään asutun Pyhärannan kunnan alueella.

Paikallisyhdistys edellyttää tuulivoimakannanotossaan, että Pyhärannassa tulee ottaa käyttöön sosiaali- ja terveysministeriön esittämä kahden kilometrin vähimmäisetäisyys asutuksen ja tuulivoimalan välillä sekä vakinaisen että vapaa-ajan asutuksen suhteen.

Paikallisyhdistys linjasi perjantaina järjestetyssä yleisessä kokouksessaan, että kuntalaisten perusoikeudet terveelliseen ja viihtyisään asuinympäristöön ja maanomistajien laissa määrättyyn rakentamiseen ja maankäyttöön on turvattava.

- Kuntalaisten altistamista melu-, välke- ja maisemahaitoille ja pahimmillaan tuhansien hehtaarien rakentamiskieltoalueita ei voida hyväksyä.

Paikallisyhdistyksen yleinen kokous edellyttää, että keskustaa edustavat kunnan luottamushenkilöt toimivat julkilausuman puolesta.