Pyhärannan vt. kunnanjohtajan erottaminen etenee valtuuston enemmistön äänin

Pyhärannan kunnanvaltuusto on päättänyt tilapäisen valiokunnan perustamisesta vt. kunnanjohtaja Harri Hiitiön erottamiseksi.