Pyhäranta velkaantui kerralla kunnolla

Pyhäranta Pyhärannan kunta on nostanut kerralla 1,5 miljoonan euron talousarviolainansa elokuussa. Kunta joutui parantamaan maksuvalmiuttaan velanotolla, sillä meneillään on suurten investointihankkeiden suma.

Pyhäranta rakennuttaa parhaillaan muun muassa paineviemäriä, kevyen liikenteen väylää Reilan kylään, laajennusosaa Palvelukeskus Ankkuriin sekä kunnanvirastoon uutta vesikatetta.

Kunnan talous on vt. kunnanjohtaja Markku Mäen mukaan toteutunut ainakin toistaiseksi talousarvion mukaisesti. Kunnanhallitus otti vastaan tiedoksiantona tammi- ja elokuun väliset talouden toteutumisluvut.

– Tärkeää on, että niin sanotut isot menot ovat pysyneet kurissa eli erikoissairaanhoito sekä Uudenkaupungin yhteistoiminta-alue, sanoo Mäki.