Raakamaitoriskiselvitys valmistui – säädösmuutoksia tulossa

Eviran riskinarvioinnin tutkimusyksikön selvityksen mukaan pastöroimattomassa raakamaidossa voi esiintyä elintarviketurvallisuutta vaarantavia, tauteja aiheuttavia bakteereja.

Niiden seuranta vaihtelee huomattavasti maitotiloilla ja raakamaitoa tuottavissa laitoksissa.

Suomessa tärkeimmät raakamaidon tauteja aiheuttavat bakteerit ovat ehec-, kampylo-, listeria monocytogenes- ja salmonellabakteerit.

Kuluttajan riskiä lisää myös raakamaidon säilyttäminen kotikeittiössä pitkään ja liian korkeassa lämpötilassa.

Raakamaitoa käyttää moninainen kuluttajajoukko, mukana myös riskiryhmiin kuuluvia, kuten pikkulapsia, raskaana olevia, iäkkäitä ja vakavasti sairaita.

Raakamaidon kulutus on yksi prosentti maidon ja maitotuotteiden kokonaiskulutuksesta.

Pääosa raakamaidosta käytetään jo omalla tilalla. Osa tiloista myy raakamaitoa pienimuotoisesti suoraan kuluttajille ja laitokset vähittäismyyntiin.

Maidontuottajat ja vähittäismyyjät luottavat meijerien ja muiden maitoalan laitosten testaavan raakamaidon turvallisuuden. Laitosten testit eivät kuitenkaan yleensä mittaa maidon biologista turvallisuutta.

Tulosten pohjalta maa- ja metsätalousministeriö on aloittanut neuvottelut säädösmuutoksista, joilla riskit saataisiin hallintaan ja raakamaidon saatavuutta voitaisiin laajentaa.