Raision ja Nousiaisten väli moottoritieksi

Valtatie Raisiosta Nousiaisiin otetaan moottoritietasoisena käyttöön torstaina. Samassa merkittävä osuus Turku–Pori-hankeen parannuskohteista saadaan kokonaisuudessaan valmiiksi.

Viimeiset muutokset liikennejärjestelyihin tehdään keskiviikon ja torstain aikana. Nykyisistä opasteista poistetaan rastitukset koko väliltä. Myös Raision eritasoliittymästä poistetaan moottoritien alkamis- ja päättymisopasteet. Töitä tehdään osin yöaikaan liikennehaitan vähentämiseksi.

Raision ja Nousiaisten väli käsittää 11,5 kilometriä moottoritietä, yhdeksän kilometriä kevyen liikenteen väylää, kolme eritasoliittymää, rinnakkaistiejärjestelyjä sekä melu- ja pohjavesisuojausta. Osuuden kokonaiskustannukset ovat noin 68 miljoonaa euroa.