Rajavartiolaitos järjestää kansainvälisen ympäristövahinkojen torjuntaharjoituksen Raumalla

Rajavartiolaitos järjestää kansainvälisen yhteistoimintaharjoituksen Raumalla.
Rajavartiolaitos järjestää kansainvälisen yhteistoimintaharjoituksen Raumalla. Kuva: Juha Sinisalo

Rajavartiolaitos järjestää Kööpenhaminan sopimuksen puitteissa Raumalla kansainvälisen yhteistoimintaharjoituksen 19.–23. syyskuuta. Harjoituksen johtaa Länsi-Suomen merivartiosto.

Rauman edustan merialueella järjestettävään harjoitukseen osallistuu Rajavartiolaitoksen yksiköiden lisäksi alukset merivoimista ja Ruotsin rannikkovartiostosta (Kustbevakningen).

Harjoituksen päätavoitteita ovat kansainvälisen avun hälyttäminen, alusöljyvahingon torjuntatoimien toteuttaminen avomeriolosuhteissa sekä yhteistoiminta merialueella.

Lisäksi harjoituskohteina ovat muun muassa monikansallisen toiminnan johtaminen, viranomaisyhteistyö ja vedenalaistoiminta hylyllä.

Suuressa merellisessä ympäristöonnettomuudessa tarvitaan aina kansainvälistä yhteistoimintaa ja vähintään lähimpien naapurimaiden tukea. Yhteiset harjoitukset kehittävät toimintavalmiutta kansainvälisissä torjuntaoperaatioissa, koska eri maiden toimintamallit ja suorituskyvyt tunnetaan vuosi vuodelta paremmin.

Pohjoismaiden välillä on ollut jo vuosikymmeniä voimassa Kööpenhaminan sopimus, joka ohjaa pohjoismaista yhteistyötä ympäristövahinkojen torjunnassa merialueella. Kööpenhaminan sopimuksen mukaan sopimusvaltiot harjoittelevat vuosittain yhteistyötä merellisten ympäristövahinkojen torjunnassa.