Rakennusinventointi käynnistyy Eurassa

Euran keskustassa ja lähialueilla tehdään touko–lokakuussa rakennusinventointi eli rakennuskulttuuriselvitys, joka liittyy Euran keskustan osayleiskaavatyöhön.


Euran kunta on tilannut inventointityön Satakunnan museolta. Inventoinnin tekee projektitutkija Laura Hesso, joka kiertää keskustan ja lähialueiden vanhat, pääosin ennen 1960-lukua valmistuneet kiinteistöt.


Rakennusinventoinnissa kerätään tietoja Euran rakennushistoriallisesti arvokkaasta rakennuskannasta paikallisen kulttuuriperinnön tallentamiseksi ja maankäytön suunnittelun tausta-aineistoksi.


Inventoinnista ja ajankohdasta ilmoitetaan kiinteistönomistajalle kirjeitse 1–2 viikkoa ennen. Koska omistajien toivotaan olevan mukana inventoinnissa, ehdotettua ajankohtaa voi muuttaa ottamalla yhteyttä Hessoon numeroon 044 701 4594.


Inventoinnin aikana koottavat tiedot ovat luottamuksellisia. Ne päätyvät vain viranomais- ja tutkimuskäyttöön Euran kuntaan ja Satakunnan museoon.