Rakentamattomat rantatontit ovat harvassa

Rauman ja lähikuntien tilanne vapaa-ajantonttien suhteen pysytellyt jo pitkään samana – merenrantatontin haluavan vaihtoehdot ovat vähissä, sillä rantaviiva on kaavoitettu ja rakennettu miltei täyteen.

Eurajoella tilanne on hieman naapurikuntia valoisampi – vaikka merenrantatontit ovat olleet muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta käytössä jo toistakymmentä vuotta, helpottaa meneillään olevan rantayleiskaavan muutoksen valmistuminen tilannetta.

– Merenrantatontteja saadaan näillä näkymin muutama lisää. Neljä vuotta jyystetty rantayleiskaavan muutos olisi tarkoitus saada viimein valtuustoon tämän vuoden aikana, kertoo Eurajoen rakennustarkastaja Jouko Vastamäki.

Pyhärannassa tilanne on pitkälti sama kuin Eurajoella – rantaviiva Uudenkaupungin rajalta Rauman rajalle on rakennettu täyteen jo 1970- ja 1980-lukujen vaihteessa.
Tiiviimmin rakennettuja alueita ovat Reilan, Rihtniemen ja Kukolan kylien rannat, Rohdaisissa taas on väljintä.

Raumalla ei ole tällä hetkellä käynnissä muita kaavoituksia kuin Haapasaaren alueen kaavojen tarkistus.
Toiveissa on, että viime syksynä aloitettu kaavojen ajantasaistaminen olisi pitkällä vuonna 2016.

– Oleellisia muutoksia ei ole tiedossa. Kaavoitamme nyt käytännössä jo rakennettua aluetta. Rakennuspotentiaalia ei juuri ole, Rauman kaavoitusjohtaja Juha Eskolin selventää.