Ramboll Finland Oy voitti kasitien suunnittelukilpailun

Liikenneviraston ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen järjestämässä suunnittelukilpailussa etsittiin uusia ideoita vt 8 jatkokehittämiseen. Kilpailun voitti Ramboll Finland Oy kilpailutyöllä ”Hotpot”.

Kilpailun voittaja saa hoitaakseen varsinaisen esisuunnittelutyön.

Kasitien Turku-Pori -välin parantamistoimenpiteet valikoidaan kilpailussa esitetyistä ideoista. Voittajatyön ohella muissakin kilpailutöissä käytettyjä ehdotuksia tullaan hyödyntämään jatkosuunnittelussa.

Voittajatyössä huomioitiin kaikki kulkumuodot ja tuomaristo arvosti erityisesti sen johdonmukaisesti rakennettua idearikasta kokonaisuutta. Työn esitystavassa oli myös piristävää kepeyttä ja tarinankerrontaan yhdistyvää käyttäjälähtöisyyttä.

Voittaja laatii tämän vuoden  loppuun mennessä tarkemman jatkosuunnitelman vt 8 parantamistoimenpiteistä ja niiden kiireellisyysjärjestyksestä Turku–Pori -välillä.

– Kuntia kuullaan jatkosuunnitelmista toukokuussa. Hankkeitten rahoituksesta ei ole vielä päätöksiä. Luultavimmin parantamistoimia tullaan kuitenkin toteuttamaan yksittäisinä toimenpiteinä laajojen teemapakettien sijasta, todetaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tiedotteessa.