Rannikon kansanedustajat vaativat ammattikalastajille korvauksia merimetsojen aiheuttamista vahingoista

Ammattikalastajille vaaditaan korvauksia merimetsohaitoista. Kuva: arkisto / Pekka Lehmuskallio

Kansanedustajat Kristiina Salonen (sd), Jari Myllykoski (vas), Anders Norrback (r) ja Peter Östman (kd) ovat tehneet kirjallisen kysymyksen maa- ja metsätalousministerille valmisteilla olevasta rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamisen uudistavasta lakihankkeesta.

– Esitysluonnos on kalastuselinkeinolle maksettavien korvausten osalta syrjivä. Se ei kohtele ammattikalastajia yhdenvertaisesti maatalous-, porotalous- eikä kalaviljelytoimijoihin nähden, kansanedustajat toteavat, syksyllä lausuntokierroksella olleesta luonnoksesta.

Esitysluonnoksesta puuttuvat säädökset Suomessa pesivän rauhoitetun merimetson kaupalliselle kalastukselle aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi. Kansanedustajien mukaan puutetta esitysluonnoksessa ei voida selittää tietämättömyydellä, koska aiheesta on lukuisia kansainvälisiä ja kansallisia tutkimuksia.

Kirjallisen kysymyksen jättäneiden kansanedustajien lisäksi näkemyksenä esitysluonnoksen puutteellisuudesta ovat tuoneet julki myös useat muut, kuten Pohjanmaan liitto, Suomen ammattikalastajaliitto SAKL, Kalatalouden Keskusliitto ja Suomen Kalankasvattajien liitto.

Kaikkien mukaan merimetsojen aiheuttamien vahinkojen sivuuttaminen on vakava puute esitysluonnoksessa.

– Esitysluonnosta tulee muuttaa siten, että kaupalliselle kalastukselle vahinkoja aiheuttavan merimetsokannan vahingot korvataan kalastusyrittäjille, sanovat kansanedustajat.