Raportti vahvistaa: Suojatie ei suojaa kulkijaa onnettomuudelta

Tutussa ympäristössä valppaus voi vähentyä, vaikka muuta liikennettä pitäisi aina muistaa seurata, sanoo Onnettomuustietoinstituutin liikenneturvallisuustutkija Niina Sihvola. Kuva: Juha Sinisalo

Onnettomuustietoinstituutin (OTI) tuoreen raportin mukaan jalankulkijoiden kuolemaan johtaneista onnettomuuksista puolet tapahtui suojateillä vuosina 2010–2014. Myös puolet liikennevakuutuksesta korvatuista jalankulkijan vammautumisista sattui suojateillä.

Jalankulkijan tai pyöräilijän kuolemaan johtanut onnettomuus johtuu usein havaintovirheestä. Valtaosassa onnettomuuksista moottoriajoneuvon kuljettaja ei ole havainnut toista osapuolta.

Lisäksi taajamien onnettomuuksissa esiintyy arviointi- ja ennakointivirheitä. Ne voivat johtua esimerkiksi liian suuresta tilannenopeudesta suojateiden kohdalla.

– Tämän kaltaisia onnettomuuksia voitaisiin ehkäistä muun muassa suojateitä korottamalla, liikenneturvallisuustutkija Niina Sihvola sanoo.

Kevyen liikenteen onnettomuuksien lisäksi taajamissa sattui tarkastellulla ajanjaksolla 102 moottoriliikenteen onnettomuutta, joissa korostui kuljettajien riskinotto.

Taajama-alueilla kuolonkolarin aiheuttaneista kuljettajista noin kaksi kolmesta ajoi ylinopeutta vähintään 10 km/h. Kolmannes turmakuljettajista ajoi alkoholin vaikutuksen alaisena.

Kuljettajista ja matkustajista kaksi kolmasosaa eli 33 henkilöä ei käyttänyt turvavyötä, jonka käyttö olisi voinut pelastaa heistä 15.

Neljäsosa kaikista kuolemaan johtaneista onnettomuuksista tapahtuu taajama-alueilla.