Raskas liikenne tehovalvonnassa tällä viikolla

Poliisi valvoo 10.–16. helmikuuta tehostetusti raskasta liikennettä. Liikenteen valvontaan käytettävissä olevia voimavaroja suunnataan erityisesti raskaan- ja bussiliikenteen valvontaan.

Valvontajakso on samalla osa Euroopan liikennepoliisiverkoston (TISPOL) Euroopan laajuista Truck & Bus -valvontateemaa.

Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna liikenneturvallisuus on parantunut ja myös raskaan liikenteen onnettomuusluvut ovat olleet laskussa. Raskaan liikenteen osuus korostuu kuitenkin vakavissa liikennevahingoissa. Vuonna 2012 yli puolessa (57 %) kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvojen yhteenajoista oli kuorma-auto toisena osapuolena, selviää Liikennevakuutuskeskuksen vuosiraportista.

Poliisin tietoon tulleita raskaan liikenteen onnettomuuksia oli Suomessa vuonna 2013 noin 3 700 kappaletta. Vuoteen 2012 verrattuna määrä väheni lähes 20 prosentilla.

Raskaan liikenteen valvonnassa tullaan kiinnittämään liikenneturvallisuuden lisäksi huomiota myös kuljetusrikollisuuden torjuntaan.