Raskasliikenne syynissä ensi viikolla

Euroopan liikennepoliisien yhteistyöelin TISPOL järjestää useassa Euroopan maassa koko ensi viikon kestävän valvontaviikon, joka kohdistuu raskaaseen- ja linja-autoliikenteeseen. Suomen poliisista valvontaviikolle osallistuvat Liikkuva poliisi sekä Helsingin poliisilaitos.


Raskas liikenne on yksi poliisin liikenteen valvonnan painopistealueista, ja valvontaa painotetaan suoraan liikenneturvallisuuteen vaikuttaviin riskeihin. Lisäksi valvontaa kohdennetaan tieverkostolla tapahtuvaan muuhun kuljetusalaan liittyvään rikollisuuteen, kuten esimerkiksi harmaan talouden torjuntaan.

Liikenneturvallisuuteen vaikuttavia riskejä ovat muiden muassa ajoneuvon liikennekelpoisuus, kuljettajan ajotavat, ajo- ja lepoajat, ajonopeudet ja rattijuopumukset, virheelliset kuormaukset ja vaarallisten aineiden kuljetukset.