Ratatyöt sulkevat Isometsäntien tasoristeyksen viikonloppuna

Isometsän tasoristeyksessä tehdään ratatöitä. Kuva: arkisto / Pekka Lehmuskallio

Isometsäntien tasoristeys suljetaan liikenteeltä lauantaina 3. lokakuuta kello 14.30 alkaen. Tie avataan jälleen liikenteelle 5. lokakuuta kello 3.

Tasoristeyksen kevyen liikenteen väylä suljetaan valmistelevien töiden vuoksi jo 2. lokakuuta kello 11 alkaen.

Kevyen liikenteen kulku ohjataan aidoin kiertämään risteysalue. Muun liikenteen osalta kiertotie merkataan maastoon. Ratatyöt tekee NRC Group Finland Oy.